All the anagrams of grootkruis.

define grootkruis

Orde van Oranje-Nassau - Wikipedia
De Orde van Oranje-Nassau is een Nederlandse ridderorde die zes ridderlijke graden kent. Een benoeming in de orde wordt verleend wegens bijzondere verdiensten jegens de samenleving.

Orde van de Nederlandse Leeuw - Wikipedia
Ridder 1e graad, genoemd Ridder Grootkruis. De grootkruisen dragen een grootkruis van de orde aan een lint over de rechterschouder op hun linkerheup en de ster van de Orde. Deze ster is nu van goud, maar in het verleden waren de sterren ook wel van zilver. Koningin Juliana, wier ster in mei 1940 zoekraakte, droeg vaak een dergelijke antieke zilveren ster.

The word letters
The word grootkruis uses 10 letters.

The letters used in grootkruis

G I K O O R R S T U anagram solver >

grootkruis related words
No relate anagrams for grootkruis found in this word list.
Direct anagrams of grootkruis

10 spelling changes that would make English easier

No Direct anagrams for grootkruis found in this word list.

Word scramble of grootkruis

gikoorrstu ikoorrstug koorrstugi oorrstugik orrstugiko rrstugikoo rstugikoor stugikoorr tugikoorrs ugikoorrst More >
Click here to see more Word scramble.

Add one letter to the 'GIKOORRSTU' letters

No anagrams for Add one letter to grootkruis word

Short words found in grootkruis

utsu gosik issui troggs kisutu tissus gst torrs gritok ot uris rkout orritt risg ogggoo koks istoro uoss otoko sikit googoi More >

Words starting with grootkruis

No anagrams for Words starting with grootkruis

Words ending in grootkruis

No anagrams for Words ending in grootkruis

Words containing grootkruis

No anagrams for Words containing grootkruis

Changing letters in a word. grootkruis

Find definitions of grootkruis words online.

google.com
wiktionary.org
wikipedia.org
merriam-webster.com

Random words:
gingellis katastarskog kvantovoi disi krishnamraju pittiglio gorgonean