All the anagrams of opgetekend.

define opgetekend

Rechtvaardigheid - Wikipedia
Rechtvaardigheid is juist en eerlijk handelen.Dit begrip uit de ethiek, het recht en de politieke filosofie was bij de Grieken en in het katholicisme vooral een ethische deugd.Bij de Romeinen werd het ook de grondslag van het recht. In latere politieke theorieën werd rechtvaardigheid niet meer als persoonlijke levenshouding, maar als abstract grondbeginsel voor het politieke stelsel gezien.

Oorlogsherinneringen van de jaren 1940-1945 opgetekend ...
Oorlogsherinneringen van de jaren 1940-1945 opgetekend door Joh. (Hans) van der Waal, inwoner van Piershil (dit verhaal is gepubliceerd in het boekje Piershil 1940-1945).. In mei 1940 werd de rust verstoord door het uitbreken van de tweede wereldoorlog.

Welkom bij Radio Peejenland!!
Carnaval 2018 staat weer met gouden letters opgetekend in de rijke geschiedenis van het D’oeves

Spreektaal - Wikipedia
Spreektaal is een vorm van informeel taalgebruik, en is het tegenovergestelde van schrijftaal.Vaak bevat spreektaal dialectwoorden, woorden uit een sociolect of uitingen die bij een streek horen ().. Het woordgebruik en de stijl in spreektaal zijn anders dan in de geschreven taal. Bijvoorbeeld: het woord sedert wordt vooral gebruikt in schrijftaal, in de spreektaal zegt men over het algemeen ...

Javanen Javaan Javaanse Surinamers Surinaamse ...
MIJN HERINNERINGEN AAN VHJI... IN 1990. BanyuMili heeft in 1990 een jaar lang alles van dichtbij meebeleefd, veel meegeholpen en veel opgetekend bij de Herdenking van 100 jaar Javaanse Immigratie in …

The word letters
The word opgetekend uses 10 letters.

The letters used in opgetekend

D E E E G K N O P T anagram solver >

opgetekend related words
No relate anagrams for opgetekend found in this word list.
Direct anagrams of opgetekend

10 spelling changes that would make English easier

No Direct anagrams for opgetekend found in this word list.

Word scramble of opgetekend

deeegknopt eeegknoptd eegknoptde egknoptdee gknoptdeee knoptdeeeg noptdeeegk optdeeegkn ptdeeegkno tdeeegknop More >
Click here to see more Word scramble.

Add one letter to the 'DEEEGKNOPT' letters

No anagrams for Add one letter to opgetekend word

Short words found in opgetekend

keedon gppoge ggooep noodge gegen depog gtodo ot ted dogde ogggoo peeg knote otoko tete gden ondego peopoe tono gogkee More >

Words starting with opgetekend

No anagrams for Words starting with opgetekend

Words ending in opgetekend

No anagrams for Words ending in opgetekend

Words containing opgetekend

No anagrams for Words containing opgetekend

Changing letters in a word. opgetekend

Find definitions of opgetekend words online.

google.com
wiktionary.org
wikipedia.org
merriam-webster.com

Random words:
neubauten banquells biarmland hardtails reconcilation wikiraces martiny